Produkty

ERP

EPICOR® iSCALA® - Globální softwarové řešení, lokální znalosti byznysu. ERP systém pro komplexní řízení podnikových procesů:

  • finance
  • logistika
  • projektové řízení zakázek
  • servis

Epicor iScala je ucelené řešení pro tuzemské i mezinárodní firmy. Zahrnuje integrované procesy plánování podnikových zdrojů, řízení dodavatelského cyklu, plánování a řízení výroby, servisních činností a zakázek a řadu dalších funkcionalit vyvinutých v prostředí provázaných procesů na základě služeb Microsoft .NET a Web services.

C-I-S - controllingový informační systém

Komplexní koordinované know-how ke kvalifikovanému controllingu. Moderní společnosti se ve stále větší míře uvědomují potřebu nastavení vnitřních mechanismů a pravidel umožňujících efektivní plánování a vyhodnocování, mechanismů, které by, na rozdíl od pouhého účetnictví, poskytovaly objektivní a nezaujatý obraz firmy takovým způsobem, který by plně vyhovoval právě funkčnímu vedení společnosti.

Jedná se o živý systém ekonomického řízení. Umožňuje se na realitu společnosti podívat nezaujatě, ve vazbě na faktické události. Dokáže vyhodnocovat efektivnost, optimalizovat náklady, plánovat budoucnost a eliminovat rizika. C-I-S – Systém, který umožňuje naplnit základní pilíře controllingu, jakými jsou transparentnost a etika řízení. Systém, ve kterém je implementován controllingový princip odpovědnosti, kde jsou plánovány a vyhodnocovány klíčové ukazatele výkonu. Systém, jehož zavedení umožňuje propojení účetnictví, obchodu, řízení projektů, controllingu a vedení celé společnosti.
Více informací naleznete na webu www.c-i-s.cz.

DMSko (Document Management System)

Systém řízené dokumentace. Nástroj pro centrální ukládání dokumentů, správu smluv, elektronické zpracování objednávek a faktur, správu interních směrnic či zavedení ISO procesů nebo princip bezpapírové kanceláře. Více informací naleznete na webu www.dmsko.cz.

CRM (Customer Relationship Management)

Systém představuje ucelený nástroj pro správu zákaznických dat od prosté evidence zákazníků a jejich kontaktů přes interaktivní záznamy jednání, vyhodnocování jednotlivých zákazníků, komplexní marketingovou databázi až po vyhodnocování reálných obchodních úspěchů, tržeb a širokou škálu reportů dle různých hierarchických úrovní.