SLUŽBY

Společnost DATA SOLUTIONS se specializuje na oblasti projektového a procesního řízení a podnikové informační technologie. Nabízíme komplexní řešení založené na kvalifikovaném rozboru informačních toků našich zákazníků. Disponujeme vlastním systémem dlouhodobě osvědčených analýz projektového řízení a procesů, které propojujeme s prací profesionálního týmu expertů. Výsledkem je návrh a technologické řešení datového modelu přesně dle potřeb zákazníka. Řešení zvyšující efektivitu a produktivitu práce, zrychlující zpracování dat a dostupnost datových zdrojů. To vše v uživatelsky příjemném prostředí v průběhu celého procesu od pořizování vstupních dat až po výstupy a jejich operativní vyhodnocení včetně podkladů pro manažerské rozhodování.

 Naše společnost zajišťuje implementaci a správu globálních informačních a manažerských systémů řízení, jakož i relačních a multidimenzionálních databází. Vedle globálních balíkových řešení vytváříme vlastní systémy přímo na míru zákazníkům tak, aby v maximální míře odrážely jejich systém řízení a plnily jejich potřeby a požadavky. 

Naším hlavním cílem je spokojený a prosperující zákazník, který díky optimálnímu vyžívání moderních systémových řešení obstojí nejen v náročné konkurenci trhu, ale dokáže se i dynamicky rozvíjet. Základem prosperity každé společnosti jsou kvalitní a funkční procesy.

 Mezi obvyklé služby poskytované společností DATA SOLUTIONS spol. s r.o. patří:
  • Multidimenzionální databáze MSSQL dle potřeb zákazníka.
  • Tvorba aplikací na míru (Controlling, Quotation Tool, nadstavbové aplikace manažerských systémů etc.).
  • Procesní analýzy, optimalizace procesů (nákladů) ve společnostech, tvorba směrnic a interních firemních dokumentů.
  • Správa a řízení vazeb mezi různými manažerskými systémy.
  • Poradenství a audity systémů řízení dle ISO 9001, ISO 10006, ISO 14001, ISO 27001 a ISO 20000-1.
  • CO-RE (COst – Reduction) 

 Snížení provozních nákladů firmy. Řešení je postaveno od úvodní analýzy dat přes zpracování výstupů až po organizaci a administraci výběrových řízení nových dodavatelů (poskytovatelů spotřebního zboží a služeb). 
Výsledkem je prokazatelná a exaktně kvantifikovaná úspora nákladů „Cost Reduction“ a v jejím důsledku zvýšení zisku.